Du er her:

Spesifikasjon

Vi ser på det som viktig at vi tidlig i prosessen har avklart hvilke krav og begrensninger som ligger til grunn for produktet. Ting vi må ta hensyn til som størrelse, bruk og utseende fastlegges i størst mulig grad nå, for å unngå å bruke tid på å rette opp missforståelser i utformingen på et senere tidspunkt. Det økonomiske aspektet avklares også anslagsvis samt eierskap i prosjektet.

Verktøylinje

  • Print
en_US no_NO
VEFI A/S, Nedre Eikervei 37 B, NO- 3045 Drammen: (+47)32808200, Fax:(+47)32808290, Email: marked@vefi.no
CorePublish publiseringsverktøy