Du er her:

Prosjektplan

Vi legger en fremdriftsplan for å kunne estimere hvor lang tid vi vil bruke på å komme frem til det endelige produktet. I denne planen er produktutviklingsprosessen oppdelt i flere faser, og hver av fasene antas å ta en viss tid. Tidsbruken beregner vi fra tidligere erfaringer

Verktøylinje

  • Print
en_US no_NO
VEFI A/S, Nedre Eikervei 37 B, NO- 3045 Drammen: (+47)32808200, Fax:(+47)32808290, Email: marked@vefi.no
CorePublish publiseringsverktøy